Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarium

Termin składania dokumentów: 3 czerwca 2024 r.

Kompletne podania należy składać u koordynatora SYLFF UJ w Dziale Współpracy Międzynarodowej, ul. Czapskich 4, pok. 26.

Niekompletne podania nie będą przyjmowane. Tylko opinie mogą być składane osobno. Żadne dokumenty nie będą przyjmowane po tym terminie. Ewentualny wyjątek to oryginał zaproszenia, które można przynieść najpóźniej na rozmowę kwalifikacyjną.

Kilka dni przed kwalifikacją

Osoby, których projekty zostaną wysoko ocenione mogą być zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Koordynator SYLFF UJ wyśle do wstępnie zakwalifikowanych osób, e-mail (na adres podany w Application Form) z załącznikiem zawierającym listę wszystkich osób dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej. Lista jest sporządzana w porządku alfabetycznym. Na liście będzie konkretny dzień i godzina rozmów z poszczególnymi kandydatami. 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędą się w drugiej połowie czerwca br. Głównym językiem rozmów będzie j. angielski. Uczestnictwo w rozmowie kwalifikacyjnej jest warunkiem rozpatrzenia podania.

Wkrótce po posiedzeniu Komisji

Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione drogą mailową.

Kandydaci niezakwalifikowani otrzymają swoje podania z powrotem z wyjątkiem opinii, które zostaną zniszczone. Osoby te są proszone o zgłaszanie się do Koordynatora SYLFF po odbiór dokumentów.

Wysokość stypendium

University at Buffalo Foundation, Inc. przekaże do Uniwersytetu Jagiellońskiego dokładną informację o dostępnej ogólnej kwocie stypendialnej na stypendia SYLFF.

Koordynator SYLFF UJ przekaże zakwalifikowanym kandydatom listownie mailowo rezultaty kwalifikacji. Do maila dołączone będzie zaświadczenia w j. angielskim o przyznaniu stypendium SYLFF. Na życzenie można otrzymać zaświadczenie z uwzględnieniem kwoty stypendium. Jeśli zaświadczenie będzie potrzebne wcześniej, można je odebrać, ale bez kwot.

Osoby zakwalifikowane, proszone są o przeczytanie instrukcji dotyczących dalszego postępowania.