Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

25-lecie SYLFF

W środę 17 maja w najstarszej siedzibie Uniwersytetu Jagiellońskiego miały miejsce obchody jubileuszu 25. rocznicy ustanowienia Funduszu Stypendialnego im. Ryoichi Sasakawa dla Młodych Liderów w krakowskiej Alma Mater. Uroczyste powitanie zaproszonych gości odbyło się w auli Collegium Maius UJ.

Spotkanie otworzył prof. Andrzej Mania, przewodniczący Komitetu Sterującego SYLFF na UJ. – To wielki zaszczyt gościć państwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Członkowstwo w Komitecie jest jednym z najprzyjemniejszych przedsięwzięć w mojej ponadczterdziestoletniej karierze naukowej – wyznał. W imieniu rektora UJ gości przywitał prorektor UJ ds. badań i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn, życząc dalszej owocnej współpracy. Głos zabrał również ambasador Japonii w Polsce.
– Chciałbym złożyć najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy wdzięczności Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Nippon Foundation, Tokyo Foundation i wszystkim osobom związanym z programem SYLFF. Jako przedstawiciel japońskiego rządu jestem dumny z wkładu obu fundacji w rozwój Polski i budowę wspólnej przyszłości – powiedział Jego Ekscelencja Shigeo Matsutomi.

Yohei Sasakawa, prezes Nippon Foundation, wyraził uznanie dla wielowiekowej tradycji nauczania krakowskiej uczelni.
– Uniwersytet Jagielloński od samego początku z powodzeniem wdrażał nasz program, stając się miejscem narodzin wielu aktywnych liderów – ocenił. Wystepująca na końcu Mari Suzuki, dyrektor Tokyo Foundation, powiedziała, że najbardziej znani w Japonii absolwenci UJ – Mikołaj Kopernik i Jan Paweł II – są znakomitymi przykładami wartości, jakie reprezentuje SYLFF.
– Pierwszy z nich zmienił ludzkie postrzeganie otoczenia, drugi zaś był zagorzałym obrońcą praw człowieka. To dążenie do polepszenia naszego społeczeństwa jest doskonale widoczne w absolwentach Uniwersytetu Jagiellońskiego – podsumowała.

Następna część spotkania, którą poprowadził dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, prodziekan Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, poświęcona została przedstawieniu sylwetek stypendystów funduszu SYLFF oraz ich badań. Wśród wymienionych badaczy znaleźli się Jacek Dybiński, Alicja Głuszek, Monika Różalska, Marta Antosz, Marcin Rebes, Agnieszka Król, Łukasz Chyla, Radosław Rybkowski, Paweł Laidler, Marcin Grabowski oraz Patrycja Sasnal.

Jednym z najważniejszych momentów uroczystości było przyznanie złotego medalu Plus ratio quam vis Yohei Sasakawie.
– Oprócz licznych osiągnięć związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim i siecią SYLFF, Yohei Sasakawa poświęcił ogromną część swojego życia na zapewnianie wsparcia osobom, które potrzebują go najbardziej: chorym, dyskryminowanym, wykluczonym – mówił w laudacji prof. Mania. Po wysłuchaniu laudacji nagrodzony przyjął wyróżnienie z rąk rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka.

Ceremonię wręczenia medalu poprzedziła prezentacja filmowa zatytułowana „Leprosy in Our Time”. – Jestem zaangażowany w wiele projektów mających na celu poprawę jakości życia ludzi. Jak widzieliście państwo na tym krótkim filmie, jednym z nich jest walka z trądem, chorobą, która od wieków prześladowała ludzkość. Rozwój medycyny umożliwił nam jej leczenie, a wkrótce także całkowitą eliminację. Czuję się zaszczycony, że Uniwersytet Jagielloński docenił moje starania – powiedział Yohei Sasakawa.

W obchodach jubileuszu nie zabrakło również akcentu naukowego, czyli seminarium „Development Policy in the World in the 21st century”, zorganizowanego w sali im. Bobrzyńskiego. Spotkanie pomyślane jest jako wprowadzenie do większego projektu dotyczącego kryzysu migracyjnego. Jego celem jest opracowanie możliwych rozwiązań kryzysu w oparciu o doświadczenia historyczne krajów Europy Środkowej i Azji Wschodniej.

Szczegółowe infromacje: TU