Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs SYLFF 2024/2025

Konkurs SYLFF 2024/2025

Zespół ds. SYLFF przy Uniwersytecie Jagiellońskim ogłasza konkurs dla Młodych Liderów kształcących się w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych oraz prawnych, ekonomicznych i naukach o zarządzaniu.

Program ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów oraz uczestników Szkół Doktorskich o wysokim potencjale przywódczym, których zainteresowania naukowe mają znaczący wymiar społeczny.

Konkurs skierowany jest do osób, które w momencie starania się o stypendium są:

  • uczestnikami Szkół Doktorskich (I-III rok),
  • studentami I roku studiów drugiego stopnia,
  • studentami IV roku jednolitych studiów magisterskich.

Stypendium nie jest wyłącznie grantem badawczym, służy realizowaniu programów o dużym znaczeniu społecznym i jednocześnie pozwala na pobyt w instytucji zagranicznej (uczestnictwo w wykładach, seminariach, kursach, konsultacjach naukowych w trybie tutoralnym).

Do realizacji akademickim 2024/2025 przewidzianych jest 5 stypendiów dla najwybitniejszych kandydatów.
Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków otrzymanych w danym roku od Fundacji Tokijskiej.

Dokumenty należy składać do 1 czerwca br. w DWM (ul. Czapskich 4, pok.26)

Szczegółowe informacje: http://www.sylff.uj.edu.pl/pl_PL/procedury-aplikacyjne
Wymagane dokumenty: http://www.sylff.uj.edu.pl/pl_PL/procedury-aplikacyjne/wymagane-dokumenty.

Komisja ds SYLFF dokona oceny zgłoszenia na podstawie złożonego przez kandydata kompletu dokumentów. Osoby, których projekty zostaną wysoko ocenione mogą być zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną w drugiej połowie czerwca 2023 roku.
Wynik rozmowy będzie brany pod uwagę w podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium,